پاسخ به پرسش های متداول

چطور به اقیانوس کالا اعتماد کنیم؟

سایت اقیانوس کالا دارای نماد اعتماد است که این نشان دهنده قانونی بودن این فروشگاه می باشد

نحوه بازگردانندن کالا چطور است؟

محصولاتی که برقی هستند دارای گارانتی بوده و محصولانتی که دارای ظمانت هستند تا هفت روز امکان بازگشت خواهد بود که باید به تایید واحد بازگشت مرسوله رسیده باشد.